Ο Φοιτητής του ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής Λασκαρίδης Λάζαρος θα παρουσιάσει την
Διπλωματική του εργασία με τίτλο
«Μη-γραμμική συμπεριφορά σε συστήματα MEMS»
Την Τρίτη 5/5/2020, ώρα 12μ μέσω τηλεδιάσκεψης Skype. Όποιος επιθυμεί να
παρακολουθήσει την διάλεξη μπορεί να καλέσει την ώρα της παρουσίασης στο όνομα
στο Skype «LAZAROS LASKARIDHS».

Επιβλέπων κ. Μελετλίδου