Ο Φοιτητής του ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής Ευστρατιάδης Ευστράτιος-Γεώργιος θα παρουσιάσει την Διπλωματική του εργασία με τίτλο
«Symplectic Integrators for Klein-Gordon chains – Recurring formation of localized, breather-like oscillations»
Την Τετάρτη 9/4/2017, ώρα 12μ μέσω τηλεδιάσκεψης Skype. Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει την διάλεξη μπορεί να καλέσει την ώρα της παρουσίασης τον επιβλέποντα κ. Βουγιατζή (όνομα στο Skype «George Voyatzis).