ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων θα γίνουν το διάστημα από 28/2/2020 έως και την Κυριακή 15/3/2020.
Οι φοιτητές που βρίσκονται στα νέα προγράμματα σπουδών (ετος εισαγωγής 2018-19) δεν δηλώνουν τη διπλωματική εργασία με τη δήλωση των μαθημάτων.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 998150, Φαξ: 2310 998122
e-mail: pms@physics.auth.gr