ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, θα γίνουν το διάστημα από Παρασκευή 26/2/2021 έως και την Παρασκευή 12/3/2021, μέσω του sis.auth.gr
Οι φοιτητές που βρίσκονται στα νέα προγράμματα σπουδών (ετος εισαγωγής 2018-19 και μετά) δεν δηλώνουν τη διπλωματική εργασία με τη δήλωση των μαθημάτων. Η δήλωση της διπλωματικής εργασίας για τους φοιτητές των νέων προγραμμάτων, είναι εσωτερική υπόθεση των ΠΜΣ και γίνεται προς τη διεύθυνση του ΠΜΣ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

____________________________________________________________
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 998150, Φαξ: 2310 998122
e-mail: pms@physics.auth.gr
____________________________________________________________