Το μάθημα «Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Υπολογιστικής Φυσικής» θα γίνει με το λογισμικό google meet
 στη διεύθυνση meet.google.com/avi-ywvv-zjf

Η εισαγωγική συνάντηση θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 4/3/2021, στις 12:00-3:00μμ.

O διδάσκων

Ε. Χατζηκρανιώτης