Η εξέταση του μαθήματος Yπολογιστικά Μαθηματικά θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στο e-learning του μαθήματος μέσω του quiz που βρίσκεται στην ενότητα Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2021. Το quiz θα είναι διαθέσιμο για 2 ωρες την Τεταρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 από τις 09:00 έως τις 11:00. 

Οι λύσεις των θεμάτων – όπου χρειάζεται – πρέπει να ανέβουν σε σκαναρισμένο και ευκρινές αρχείο pdf. 

Η ταυτοποίηση είναι υποχρεωτική και θα ξεκινήσει στις 08:50 στον σύνδεσμο https://authgr.zoom.us/j/6802081876

Ο Διδάσκων

Κ. Κοσμίδης