Σχετικά με παρουσιάσεις μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα παρακάτω.
Τα βαθμολόγια μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά αν έχουν ψηφιακές υπογραφές μαζί με την ανακοίνωση. Διαφορετικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία σε έντυπη μορφή.
Οι  αποφοίτοι να στείλουν με email στο pms@physics.auth.gr, τις περιλήψεις σε ελληνικά-αγγλικά με τους αντίστοιχους τίτλους.
Στη συνέχεια πρέπει να καταθέσουν την διπλωματική τους εργασία στην κεντρική βιβλιοθήκη. Η διαδικασία έχει αλλάξει και γίνεται ηλεκτρονικά. Οδηγίες υπάρχουν στη σελίδα: https://www.lib.auth.gr/el/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CF%8E%CE%BD-0?qt-tabs_dissertations=0#qt-tabs_dissertations , και για την ηλεκτρονική υποβολή λόγω κορωνοιου στη σελίδα https://www.lib.auth.gr/el/covid19_ikee
Παρακάτω θα βρείτε το έγγραφο παράδοσης, το οποίο θα το συμπληρώσουν οι απόφοιτοι, θα το στείλουν στην γραμματεία ηλεκτρονικά και θα τους το επιστρέψουμε υπογεγραμμένο πάλι ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια θα κάνουν την υποβολή της εργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες και θα στείλουν στη γραμματεία την βεβαίωση κατάθεσης που θα λάβουν ηλεκτρονικά.
Για την έκδοση των πιστοποιητικών χρειάζεται κατάθεση σε λογαριασμό του ΑΠΘ στην Τραπεζα Πειραιώς 19€ (5272-041-780-361) ή με ΙΒΑΝ: GR 8701722720005272041780361
Την απόδειξη θα την στείλουν ηλεκτρονικά ή θα την προσκομίσουν με την παραλαβή των πιστοποιητικών. Με την παραλαβή πρέπει επίσης να καταθέσουν βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη (τη δική μας ή του Βιολογικού) ότι δεν έχουν εκκρεμότητα και την ακαδημαική ταυτότητα.
Για την παραλαβή των πιστοποιητικών θα ειδοποιηθούν από τη Γραμματεία

Από τη Γραμματεία
Γ. Καϊμακάμης

Eντυπο Παραδοσης Διπλωματικης Εργασίας