Περιγραφή Μαθήματος


Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΥΦΥ102

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Πρώτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  7,5

Διδάσκοντες:  Ι. Κιοσέογλου