ΝΗΣΙΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ισόγειο φυσικομαθηματικης Σχολής – έναντι της αίθουσας Α21