Περιγραφή Μαθήματος


Ενότητα 1 – Φωτοβολταϊκά: Σύντομη περίληψη για τις p-n επαφές και γενικά για τις διόδους. Επέκταση της θεωρίας των διόδων στα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Ηλιακό φάσμα εκτός της ατμόσφαιρας της γης ή στην επιφάνεια της γης. Βασικές ιδιότητες των υλικών για παρασκευή φωτοβολταϊκών. Ηλιακές κυψελίδες από κρυσταλλικό, πολυκρυσταλλικό, άμορφο πυρίτιο. Γάλιο αρσενικό και άλλα υλικά της ομάδος ΙΙΙ-V Κάδμιο τελλούριο και άλλα υλικά της ομάδος II-VI Χαλκός ίνδιο σελίνιο και άλλα υλικά της ομάδος I-III-VI. Οργανικά φωτοβολταϊκά και ετεροεπαφές όγκου (bulk heterojunctions).

Ενότητα 2 – Άμορφα και νανοκρυσταλλικά υλικά: Η άμορφη κατάσταση της ύλης. «Δομικός» σχηματισμός της άμορφης κατάστασης, ικανότητα σχηματισμού της άμορφης κατάστασης. Τρόποι ανίχνευσης και πιστοποίησης της άμορφης κατάστασης, Η έννοια της κρυσταλλικότητας, διεπιφάνειες κρυσταλλιτών, μέγεθος κρυσταλλιτών, νανοκρυσταλλικά υλικά. Μέθοδοι παρασκευής άμορφου και πολυκρυσταλλικού πυριτίου και άλλων ανόργανων ημιαγωγών και διηλεκτρικών με έμφαση στα φωτοβολταϊκά, θεωρία της πυρηνοποίησης και της κρυσταλλικής ανάπτυξης. Υαλώδης μετασχηματισμός και θερμική ευστάθεια οργανικών και ανόργανων υλικών για φωτοβολταϊκά, θερμοδυναμική και κινητική του προσέγγιση.  Άμορφα οργανικά και πολυμερή, παρασκευή, ιδιότητες και εφαρμογές.  Επίδραση της θερμοκρασίας στην επιφανειακή κρυστάλλωση, ηλεκτρική και οπτική συμπεριφορά.

 

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΥ768

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  3

Διδάσκοντες:  Π. Πατσαλάς