Περιγραφή Μαθήματος


Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  Χ

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  3

Διδάσκοντες: