Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ακριτίδης Σπυρίδων

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: sakri@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2005

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας και της συγκέντρωσης ψευδαργύρου στη δομή και στο πάχος επικαλύψεων με τη χρήση της μεθόδου Pack Cementation

Επιβλέπων:  Στεργιούδης Γ.