Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αντωνιάδης Ευάγγελος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: vanto@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ