Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Δανιήλ Ανδρεάνα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: adaniil@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2015

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Εγκιβωτισμός χρωμιούχου βυρσοδεψικού αποβλήτου σε τσιμεντοειδή μήτρα ιπτάμενης τέφρας

Επιβλέπων:  Δημητρακόπουλος Γ., Καρακώστας Θ.