Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Γεωργιά Λαμπρινή

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: lampring@auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ