Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Γραβαλίδης Χριστόφορος

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: cgrava@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2002

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη υλικών για θερμοηλεκτρικές εφαρμογές

Επιβλέπων:  Χατζηκρανιώτης Ε.

Στοιχεία διδακτορικού

Έτος:  2006

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:

Νανοδομές και διεπιφάνειες (οργανικών και ανόργανων) υλικών και διεργασίες

Επιβλέπων: Λογοθετίδης Σ.