Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Καλλιόπη Μαυρίδου

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: kamavrid@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Α ΕΤΟΣ