Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Αγαπητός Καραγκιόζης

Πτυχίο: Επιστήμης Υλικών – Παν. Ιωαννίνων

e-mail: agkaragk@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ