Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Καραγκιόζης Αγαπητός

Πτυχίο: Επιστήμης Υλικών – Παν. Ιωαννίνων

e-mail: agkaragk@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ