Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Κερέμη Υπαπαντή

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: ykeremi@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2009

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Επίδραση της εμφύτευσης ιόντων In στη μικροδομή του GaΝ

Επιβλέπων:  Κατσικίνη Μ.