Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μπελίτσα Μαρία

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: mmpelits@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ