Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Μελαχρά Αφροδίτη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: melachra@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ