Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Ραφαηλία Ρούντου

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: rrountou@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  Α ΕΤΟΣ