Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σαρηγιαννίδου Ειρήνη

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: matsi015@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2000

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Επίδραση της επιφάνειας του υποστρώματος και της σύνθεσης του απομονωτικού στρώματος κατά την ανάπτυξη Νιτριδίου του Γαλλίου για διατάξεις GaNFET

Επιβλέπων:  Κομνηνού Φ.