Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Σωτηρίου Ελισάβετ-Ραφαέλα

Πτυχίο: Φυσικό ΑΠΘ

e-mail: esotirio@physics.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΠΤΥΧΙΟ