Προσωπικά Στοιχεία

Όνοματεπώνυμο: Θεοδόσογλου Ελένη

Πτυχίο: Γεωλογικό - ΑΠΘ

e-mail: eltheod@geo.auth.gr

Κατάσταση Σπουδών:  ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Στοιχεία μεταπτυχιακού

Έτος: 2010

Τίτλος διπλωματικής διατριβής: 

Μελέτη μαργαριταριών με οπτικές και θερμικές μεθόδους

Επιβλέπων:  Παρασκευόπουλος K.