Αργυράκης Παναγιώτης

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Project: Υπολογιστική διήθηση και κατανομή ατομικών συμπλεγμάτων
Μέθοδοι προσομοίωσης στη φυσική των υλικών