Κίτης Γεώργιος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Project: Χαρακτηρισμός υλικών με θερμικά και οπτικά προτρεπόμενη φωταύγεια
Project: Κινητικά μοντέλα και προσομοίωση της θερμικά, οπτικά και παλμικά προτρεπόμενης φωταύγειας