Βουρουτζής Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας