Το πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιουνίου 2020 βρίσκεται στην ενότητα Νέα/Ανακοινώσεις -> Πρόγραμμα Διδασκαλίας- Εξετάσεων