Το 1ο Ελληνικό Θερινό Σχολείο «Ακτινοβολία Σύγχροτρον: Ιδιότητες & εφαρμογές» θα διεξαχθεί 5-8 Σεπτεμβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη και έχει ως στόχο την εξοικείωση και την εκπαίδευση μελών της Ελληνικής ερευνητικής κοινότητας σε καινοτόμες μεθόδους έρευνας για τη μελέτη ευρέος φάσματος υλικών (π.χ. υλικά για την μικρο- και οπτο-ηλεκτρονική, νανοϋλικά, βιοϋλικά/βιομόρια, φάρμακα, αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς) που στηρίζονται στη χρήση της ακτινοβολίας Σύγχροτρον (περίθλαση, σκέδαση, φασματοσκοπίες, μικροσκοπία, τομογραφία & τοπογραφία). To Σχολείο απευθύνεται σε νέους και έμπειρους ερευνητές από τον ακαδημαϊκό χώρο (ΑΕΙ & ερευνητικά ινστιτούτα) και R&D εργαστήρια της βιομηχανίας.  Το πρόγραμμα συνίσταται από ωριαίες πρωινές διαλέξεις και απογευματινά εργαστήρια για την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην ανάλυση δεδομένων. Θα διδάξουν προβεβλημένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό (ESRF, XFEL, BESSY II, SLAC).

Program
Διοργάνωση: Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής εγκατάστασης παραγωγής ακτινοβολίας synchrotron ESRF & του Δικτύου GrSUN (Greek Synchrotron Users network).

 

ECTS : Στους συμμετέχοντες που θα παρουν επιτυχώς μέρος στο οnline test θα απομενηθούν 2 ECTS

Τόπος & χρόνος: Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας & Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ)-ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 5-8 Σεπτέμβριου 2022
Δικαίωμα συμμετοχής : 100€ για φοιτητές/τριες & 150€ για έμπειρους ερευνητές/τριες (περιλαμβάνει το διδακτικό υλικό, διαλλείματα για καφέ και μεσημεριανό φαγητό)

Περισσότερες πληροφορίες, εκδήλωση ενδιαφέροντος &  εγγραφή :

Flyer 1st Greek Summer School on Synchrotron

http://xafslab.physics.auth.gr/srss22.html

e-mail επικοινωνίας και εκδήλωση ενδιαφέροντος: srss22@physics.auth.gr