ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Φυσική & Τεχνολογία Υλικών (Φ&ΤΥ) είναι η κατάρτιση επιστημόνων με διεπιστημονική παιδεία και υψηλής ποιότητας θεωρητική και πειραματική εκπαίδευση σε νέα υλικά αιχμής, που περιλαμβάνει θέματα ανάπτυξης, ιδιοτήτων, χαρακτηρισμού, επιλογής και βελτιστοποίησης υλικών, επιχειρηματικές δεξιότητες καθώς και διαχείριση και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν ένα στέρεο υπόβαθρο θεωρητικών και πειραματικών γνώσεων καθώς και υπολογιστικών εργαλείων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση και τον φορμαλισμό προχωρημένων αρχών στη φυσική και τεχνολογία των υλικών και των εφαρμογών τους, τις περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις και την αειφόρο ανάπτυξη και είναι ικανοί να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας, των παραγωγικών φορέων, των ερευνητικών κέντρων και της εκπαίδευσης, στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ