ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό τρόπο προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από Παρασκευή, 1-9-2023 έως την Πέμπτη 28-09-2023 ώρα 24:00.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής, στη διεύθυνση:
https://www.physics.auth.gr/msc_applications

 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία αξιολόγησης υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου παρατίθεται η πλήρης πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2022-23

 

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας σχετικά με τη λειτουργία του ΠΜΣ Φ&ΤΥ μπορείτε να δείτε τον κανονισμό λειτουργίας στον υπερσύνδεσμο

http://pms.physics.auth.gr/materials/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/KANONISMOS-YLIKA.pdf

Περισσότερες πληροφορίες : info@physics.auth.gr, materials@physics.auth.gr ,  http://pms.physics.auth.gr/materials