Το «προφίλ» του αποφοίτου του ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών»

Είναι ένας απόφοιτος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής που έχει ειδικευτεί μέσα από ένα διετές πρόγραμμα σπουδών (1/3 του χρόνου είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας) σε θέματα υλικών όπως:

 • μέταλλα
 • άμορφα υλικά και κεραμικά
 • πολυμερή
 • μαγνητικά
 • ημιαγωγοί
 • σύνθετα υλικά

και ειδικότερα :

 • τις ηλεκτρικές – οπτικές – μαγνητικές – μηχανικές ιδιότητές τους
 • τις μεθόδους ανάπτυξής τους
 • τον ηλεκτρικό – οπτικό – (μικρο)δομικό χαρακτηρισμό τους

Έχει εκπαιδευτεί:

 • στην ερευνητική μεθοδολογία και στα εργαστήρια χαρακτηρισμού των υλικών
 • στις μεθόδους επιλογής και βελτιστοποίησης υλικών
 • σε θέματα ασφαλούς χρήσης υλικών
 • σε θέματα επιχειρηματικότητας & ανάλυσης επενδυτικών σχεδίων
 • σε θέματα νομοθεσίας πατεντών

Είναι εξοικειωμένος με:

 • τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (παραθυρικές εφαρμογές και εξειδικευμένα προγράμματα)
 • το διαδίκτυο

ενώ μέσα από την εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια μαθημάτων καθώς και της διπλωματικής εργασίας έχει εξοικειωθεί με:

 • τη διερεύνηση βιβλιογραφίας
 • τη συγγραφή επιστημονικών προτάσεων

Παράλληλα, έχει ειδικευτεί σε μια από τις παρακάτω ειδικεύσεις που προσφέρονται στο ΠΜΣ:

 • προηγμένα υλικά και εφαρμογές
 • υλικά και περιβαλλοντικές επιδράσεις