ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Μαυροειδής Αγγελακέρης
(Καθηγητής)
Τηλ.: +30 2310 998172
Email: agelaker@auth.gr