ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Ελένη Παλούρα
(Καθηγήτρια)
Τηλ.: +30 2310 998036
Email: paloura@auth.gr