ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΘΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ 4406_24-9-2021