Περιγραφή Μαθήματος


ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021-22 (Αναλυτική λίστα)

 

1. Αγγελακέρης Μ. (2 θέσεις)

Μαγνητικά Νανοσωματίδια: Χαρακτηριστικά, Ιδιότητες, Μηχανισμοί, Αξιοποίηση Υλικών

 

2. Αρβανιτίδης Ι. – Χριστόφιλος Δ.

(i)        Μελέτη διχαλκογενιδίων με τεχνικές οπτικής φασματοσκοπίας

(ii)       Μελέτη με φασματοσκοπία Raman πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων

(iii)      Φασματοσκοπική μελέτη φουλεριδίων

(iv)     Απόκριση στην εφαρμογή υψηλής υδροστατικής πίεσης των τρόπων δόνησης γρανατών σπανίων γαιών

 

3. Αργυράκης Π.

(i)        Diffusion properties in complex systems and systems with low-dimensional structures (Ιδιότητες διάχυσης σε περίπλοκα συστήματα και σε συστήματα δομών χαμηλών διαστάσεων)

(ii)       Properties of network systems

 

4. Βουρλιάς Γ. – Παρασκευόπουλος Κ.Μ. – Χρυσάφης Κ.

Μελέτη των μηχανισμών οξείδωσης μεταλλικών υλικών με την μέθοδο της Θερμικής Ανάλυσης και χαρακτηρισμός τους με  Φασματοσκοπία IR και Περίθλαση Ακτίνων-Χ.

 

5. Βουρλιάς Γ.

(i)        Ανάπτυξη απλών και πολυστρωματικών επικαλύψεων/υμενίων με φυσικές και χημικές μεθόδους. Μελέτη δομικών, αντιδιαβρωτικών και μηχανικών ιδιοτήτων.(ii)       Ανάπτυξη πυριτιδίων του μαγγανίου με χημική εναπόθεση ατμών στερεάς κλίνης και χαρακτηρισμός τους με περίθλαση ακτίνων Χ.

 

6. Βυρσωκινός Κ.

(i)       Προσομοίωση Ολοκληρωμένων Φωτονικών Στοιχείων με θεώρηση του φωτός ως ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Θα γίνει χρήση του προγράμματος προσομοίωσης Lumerical.

(ii)      Προσομοίωση διάδοσης δέσμης μέσα από στοιχεία ελευθέρου χώρου με υβριδική θεώρηση του φωτός (ως κύμα και ως ακτίνα). Θα γίνει χρήση των προγραμμάτων προσομοίωσης Lumerical και Zemax.

(iii)     Πειραματική μέτρηση και αποτίμηση παθητικών Ολοκληρωμένων Φωτονικών Στοιχείων. Οι μετρήσεις θα γίνουν στο εργαστήριο WinPhos που είναι εγκατεστημένο στο ΚΕΔΕΚ.

(iv)     Πειραματική μέτρηση και αποτίμηση πομποδεκτών πάνω σε Ολοκληρωμένα Φωτονικά Κυκλώματα. Οι μετρήσεις θα γίνουν στο εργαστήριο WinPhos που είναι εγκατεστημένο στο ΚΕΔΕΚ.

Υπάρχει η δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό Επίπεδο με πλήρη υποτροφία. Για περισσότερες πληροφορίες: http://kedek.auth.gr/?q=el/node/1069

 

7. Δημητρακόπουλος Γ. – Κεχαγιάς Θ.

(i)        Παρασκευή και χαρακτηρισμός υλικών τεχνολογίας με μηχανοσύνθεση και θερμικές κατεργασίες

(ii)       Διεπιφανειακή δομή και ατέλειες ετεροεπιταξιακών ημιαγωγικών υμενίων

 

8. Δημητρακόπουλος Γ. – Κομνηνού Φ.

Αλγόριθμοι προσομοίωσης στην ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης

 

9. Δημητρακόπουλος Γ.

Ελαστο-πλαστική συμπεριφορά νανοδομών και ατελειών σύνθετων ημιαγωγών

 

10. Δημητριάδης Χ.

Μελέτη τρανζίστορ MOSFET πολλαπλών πυλών νανοδιαστάσεων με προσομοίωση SILVACO

 

Ευθυμιάδης Κ.

(i)        Μαγνητικός χαρακτηρισμός υλικών που προέρχονται από αρχαιολογικούς χώρους

(ii)       Εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων στο θεωρητικό μοντέλο του μικρομαγνητισμού

 

Κατσικίνη Μ. – Παλούρα Ε.

Μελέτη υλικών με φασματοσκοπίες ακτινοβολίας Synchrotron

 

Κεχαγιάς Θ. – Δημητρακόπουλος Γ.

Προσομοιώσεις ελαστικών πεδίων νανοδομών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

 

14. Κεχαγιάς Θ. – Κομνηνού Φ.(αναστέλλεται για το 2021-22)

Δομικές ιδιότητες χαμηλοδιάστατων σύνθετων ημιαγωγών.

 

15. Κεχαγιάς Θ. – Κομνηνού Φ.

Δομικές ιδιότητες χαμηλοδιάστατων σύνθετων ημιαγωγών.

 

16. Κιοσέογλου Ι. – Κομνηνού Φ.

(i)        Ατομιστικοί υπολογισμοί επιφανειών και διεπιφανειών ημιαγωγικών νανοδιατάξεων

(ii)       Υπολογισμοί δομικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων σύνθετων ημιαγωγών

 

Κίτης Γ.

(i)        Πολλαπλός χαρακτηρισμός του Φυσικού άλατος (NaCl)  με τις τεχνικές Θερμοφωταύγειας  και οπτικώς προτρεπομένης Φωταύγειας.

(ii)       Χαρακτηρισμός με τεχνικές Θερμοφωταύγειας και οπτικώς προτρεπομένης φωταύγειας ανοργάνων  υλικών.

(iii)     Μελέτη της βιοενεργότητας βιοενεργών υλικών  με τεχνικές Θερμοφωταύγειας και οπτικώς προτρεπομένης φωταύγειας.

(iv)      Χαρακτηρισμός βιοενεργών υλικών ως δυνάμει δοσίμετρα οπισθοβατικής δοσιμετρίας.

(v)       Συσχετισμός Θερμικώς και Οπτικώς προτρεπόμενης φωταύγειας.

(vi)      Ανάλυση συνθέτων φασμάτων Θερμικώς και Οπτικώς προτρεπόμενης φωταύγειας με νέους αλγορίθμους βασισμένους στη συνάρτηση Lambert W.

 

18. Κομνηνού Φ. – Κεχαγιάς Θ.

Ανάλυση κβαντικών νανοδομών με μεθόδους ηλεκτρονικής μικροσκοπίας

 

19. Λιούτας Χ. – Φράγκης Ν.

Ηλεκτρονική κρυσταλλογραφία

 

20. Παλούρα Ε. – Παυλοπούλου Ε.

Ανάπτυξη εύκαμπτων ανιχνευτών τάσης για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα φυτικά κύτταρα αντιλαμβάνονται τις μηχανικές παραμορφώσεις

 

Παπαγγελής Κ.

(i)        Μελέτη δισδιάστατων διχαλκογενιδίων των μεταβατικών μετάλλων με τεχνικές οπτικής φασματοσκοπίας

(ii)       Παραγωγή με μικρομηχανική αποφλοίωση και ιδιότητες δισδιάστατων διχαλκογενιδίων των μεταβατικών μετάλλων

(iii)      Δυναμική πλέγματος δισδιάστατων υλικών

(iv)     Μηχανικές ιδιότητες δισδιάστατων διχαλκογενιδίων των μεταβατικών μετάλλων

(v)      Ηλεκτρονική νόθευση δισδιάστατων διχαλκογενιδίων των μεταβατικών μετάλλων

 

Παρασκευόπουλος Κ.Μ.- Μαλετζίδου Λ.

Υλικά κατασκευής μεταβυζαντινών τοιχογραφιών της Βορείου Ελλάδος και των εγγυτέρων περιοχών : Οι τοιχογραφίες της Μονής Αναλήψεως Συκιάς Ελασσόνας (17ος αιώνας)

 

Πατσαλάς Π.

Ανάπτυξη νανοσωματιδίων αγώγιμων νιτριδίων μεταβατικών μετάλλων με μεθόδους ατμών

 

Παυλίδου Ε.

(i)        Μελέτη υλικών με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM)

(ii)       Συγκριτική μελέτη αμφιβόλων με φασματοσκοπικές μεθόδους

 

Πολάτογλου Χ.

(i)        Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση ημιαγωγικών υπερδομών.

(ii)       Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση μεταλλικών λειτουργικών δομών.

(iii)     Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση ημιαγωγικών κραμάτων.

(iv)      Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση σύνθετων υλικών.

(v)       Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση καταλυτών.

(vi)      Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση αισθητήρων.

(vii)    Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση με έξυπνα υλικά.

(viii)   Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση: παραδείγματα από έμβιους οργανισμούς.

(ix)      Κατασκευή προτύπων και βελτιστοποίηση νανοδομών.

(x)       Απλά πειράματα για την παρουσίαση των ιδιοτήτων των υλικών.

(xi)      Γεωμετρικά μοντέλα για τις ιδιότητες των υλικών.

 

Σαμαράς Ι.

(i)        Μετρήσεις χωρητικότητας φορτίου αλκαλικών μπαταριών R6 της ελληνικής αγοράς

(ii)       Μελέτη ηλεκτρικού χαρακτηρισμού συσσωρευτών ηλεκτρικής ενέργειας

(iii)     Μελέτη νημάτων σε λαμπτήρες πυράκτωσης με ηλεκτρικές μετρήσεις

(iv)      Μελέτη υλικών συσσωρευτών ιόντων-λιθίου νέας τεχνολογίας: LiΜPO4

(v)       Μελέτη μιγμάτων αγωγού-μονωτή

 

Σαραφίδης Χ.

(i)        Ανάπτυξη και μελέτη υλικών μονίμων μαγνητών

(ii)       Ιοντική αγωγιμότητα υλικών

 

28. Τάσσης Δ.

Μελέτη νανοτρανζίστορ MOSFET με TCAD προσομοιώσεις

 

Φράγκης Ν.

(i)        Μελέτη διεπιφανειών στα στερεά με υπολογιστική προσομοίωση.

(ii)       Μελέτη δομικών μετατροπών φάσεων με τεχνικές ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.

 

Χατζηκρανιώτης E.

(i)        Σύγχρονα θερμοηλεκτρικά υλικά

(ii)       Υλικά και διατάξεις για την ανάκτηση της αποβαλλόμενης ενέργειας

 

Χρυσάφης Κ.

Μελετη της κινητικης της κρυσταλλωσης και της θερμικης διασπασης πολυμερων

 

 

 

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΥ716

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Τρίτο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   -

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  30

Διδάσκοντες: