Περιγραφή Μαθήματος


Ετεροδομές ημιαγωγών, πλεγματική σταθεράς, χάσμα και εφαρμογές στην οπτοηλεκτρονική. Επίδραση της κραματοποίησης ή/και του σχηματισμού ετεροδομών στη δομή των ταινιών. Υπερδομές και κβαντικές δομές. Επίδραση του κβαντικού περιορισμού και του strain στην ταινία σθένους και το χάσμα. Modulation doping. Ακτινοβόλες μεταπτώσεις. Δίοδοι φωτοεκπομπής ημιαγωγών (semiconductor LEDs) ομο- και ετεροπαφής. Κβαντική απόδοση, απόδοση έγχυσης, επίδραση της θερμοκρασίας, μηχανισμοί απωλειών. Τεχνολογία ημιαγωγών για την κατασκευή LED. Γεωμετρίες διατάξεων LED. Laser ημιαγωγών p-n και διπλής ετεροεπαφής. Αυθόρμητη και επαγόμενη εκπομπή. Η οπτική κοιλότητα. Ενίσχυση και κατώφλι λειτουργίας. Laser κβαντικού πηγαδιού. Ανιχνευτές οπτοηλεκτρονικής και χαρακτηριστικά αυτών. Συστήματα υλικών. Φωταγωγός, φωτοδίοδος, φωτοδίοδος p-i-n και ετεροεπαφής, φωτοβολταϊκά.

Εμφύτευση ιόντων για την τροποποίηση των ιδιοτήτων της επιφάνειας των υλικών και τη σύνθεση νέων μετασταθών υλικών. Χαρακτηριστικά της κατανομής, πλεγματική καταστροφή. Πολλαπλά implants, masking, φαινόμενο σήραγγος. Μέθοδοι ανόπτησης για την αποκατάσταση της πλεγματικής καταστροφής και την ενεργοποίηση των προσμείξεων. Εφαρμογές της εμφύτευσης ιόντων στην μικρο- & οπτοηλεκτρονική, σε βιοσυμβατά εμφυτεύματα & σε μέταλλα. Μέθοδοι χαρακτηρισμού της κατανομής (AES, XPS, SIMS). Διάχυση και οξείδωση. Φωτολιθογραφία και οι πρόσφατες εξελίξεις της. Ανάπτυξη λεπτών και πολυστρωματικών μαγνητικών υμενίων με τεχνικές PVD. Τεχνικές δομικού, μαγνητικού και ηλεκτρικού χαρακτηρισμού μαγνητικών πολυστρωματικών υμενίων. Φαινόμενα και Ιδιότητες που πηγάζουν από τον πολυστρωματικό χαρακτήρα των υλικών. Εξέλιξη και τεχνολογικές εφαρμογές μαγνητικών πολυστρωματικών υλικών.

Υλικό μαθήματος

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΥ782

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  3

Διδάσκοντες:  Ε. Παλούρα, Μ. Αγγελακέρης, Κ. Βυσρωκινός