Περιγραφή Μαθήματος


Μεταλλικά κράματα

Το σύστημα Fe-C. Περλιτικός μετασχηματισμός. Χάλυβες και κραματοποιημένοι χάλυβες. Θερμικές κατεργασίες. Μαρτενσιτικός μετασχηματισμός. Ισόθερμος μετασχηματισμός. Καμπύλες ΤΤΤ. Χυτοσίδηροι. Φυσικές ιδιότητες και επίδραση των προσμίξεων. Γήρανση. Κράματα του Χαλκού. Ορείχαλκος. Μπρούντζοι. Κράματα ελαφρών μετάλλων. Κράματα Μαγνησίου. Κράματα Αλουμινίου. Κράματα Τιτανίου. Υπερκράματα. Μηχανισμοί ισχυροποίησης. Κονιομεταλλουργία. Υπερκράματα με διασπορά οξειδίων.

Υλικό μαθήματος

 

Κεραμικά υλικά

Παραδοσιακά και προηγμένα κεραμικά υλικά σε σχέση με άλλα μηχανικά υλικά. Ατομικοί δεσμοί, τύποι πλέγματος, σημειακές και γραμμικές ατέλειες και η επίδρασή των στις ιδιότητες. Καταλύτες, αισθητήρες και άλλα ειδικά κεραμικά. Μέθοδοι επεξεργασίας. Διάχυση και πυροσυσσωμάτωση. Δυσθραυστότητα, ανθεκτικότητα (toughness), αντοχή και θραύση. Σύνθετα κεραμικά και απορρόφηση ενέργειας κατά τη θραύση. Τρόποι αύξησης ανθεκτικότητας. Σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις στα προηγμένα κεραμικά.

Υλικό μαθήματος

 

Πολυμερή και κολλοειδή

Το μάθημα ασχολείται με δύο από τις σημαντικότερες κατηγορίες εφαρμογής των υλικών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως η ιατρική, η διαστημική, η μικροηλεκτρονική, η νανοτεχνολογία και η βιοτεχνολογία. Εκτός από τις καθημερινές εφαρμογές των πολυμέρων (πλαστικά, χρώματα, υφάσματα), τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη πολυμερικών υλικών που μιμούνται τα αντίστοιχα βιολογικά μόρια (κυτταρίνη, DNA, πρωτεΐνες) έχει φέρει επανάσταση σε πεδία όπως η αντικατάσταση ανθρωπίνων μελών (τεχνητά οστά, καρδιά, πνεύμονες, αρτηρίες) ή η ελεγχόμενη μεταφορά και αποδέσμευση φαρμάκων στη χημειοθεραπεία του καρκίνου. Συνθετικά πολυμερή χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των θερμικών/μηχανικών ιδιοτήτων αεροσκαφών ή ακόμα σε μικροηλεκτρονικά συστήματα υπολογιστών και εκτυπωτών. Από την άλλη, τα κολλοειδή συστήματα διασποράς αποτελούν τον κατεξοχήν τρόπο και τόπο σύνθεσης και διαχείρισης των νανοσωματιδίων. ’λλωστε οι περισσότερες από τις ιδιότητες και εφαρμογές των νανοσωματιδίων βασίζονται στη σταθερότητά της στερεάς φάσης μέσα σε ένα διαλύτη. Για παράδειγμα, ο βαθμός ενσωμάτωσης νανοϋλικών σε βιολογικές συστήματα εξαρτάται από την ποιότητα διασποράς τους και την ύπαρξη λειτουργικών ομάδων γύρω από αυτά. Ομοίως, η επίτευξη μονοστρωματικών επικαλύψεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα κατάλληλα κολλοειδή διαλύματα νανοσωματιδίων.

Υλικό μαθήματος

 

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  ΜΦΥ657

Μάθημα:  Μαθήματα Κορμού

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   3

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  6

Διδάσκοντες:  Θ. Κεχαγιάς, Γ. Βεκίνης, Κ. Συμεωνίδης