Περιγραφή Μαθήματος


Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει μια διεξοδική εμβάθυνση σε τεχνικές προγραμματισμού ως εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων στην Φυσική των Υλικών. Ως εργαλείο προγραμματισμού θα χρησιμοποιηθεί το MATLAB, το οποίο αποτελεί μια πλήρη πλατφόρμα προγραμματισμού. Το MATLABδίνει την δυνατότητα στον χρήστη να συντάσσει κώδικα όμοιο με τις ανώτερες γλώσσες προγραμματισμού, σε συνδυασμό με βιβλιοθήκες συναρτήσεων και εφαρμογών υπολογιστικής φυσικής. Συνεπώς οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα εκπαιδευθούν στον προγραμματισμό ως εργαλείο παραγωγής εφαρμογών, με την ταυτόχρονη χρήση των πλέον εξελιγμένων βοηθητικών συναρτήσεων που διαθέτει το MATLAB. Οι εφαρμογές που θα εκπαιδευτούν οι φοιτητές/τριες είναι σύγχρονα υπολογιστικά προβλήματα στη Φυσική των Υλικών.

Εισαγωγή στις προσομοιώσεις Monte Carlo, προγραμματισμός σε C++, εισαγωγή στον δομημένο προγραμματισμό, απλές προγραμματιστικές δομές. Η μέθοδος Monte Carlo, τυχαίοι αριθμοί, τυχαίοι περίπατοι (random walks), διάχυση, δημιουργία κατανομών, διάχυση σε επιφάνεια και διαδικασία παγίδευσης (trapping).

Στοιχεία Μαθήματος


Κωδικός μαθήματος:  Χ

Μάθημα:  Ειδίκευσης Επιλογής

Εξάμηνο:  Δεύτερο Εξάμηνο

Ώρες / εβδομάδα:   2

Πιστ. Μονάδες (ECTS):  3

Διδάσκοντες:  Ι. Κιοσέογλου, Π. Αργυράκης