ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ EMAIL ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαρία-Σεβαστή Γεωργιάδου Φυσικό ΑΠΘ margeorg@physics.auth.gr Α ΕΤΟΣ
Ελευθερία Τάπου Φυσικό Παν. Ιωαννίνων etapou@physics.auth.gr Α ΕΤΟΣ
Δημήτριος Σιταρίδης Φυσικό ΑΠΘ dsitarid@physics.auth.gr Α ΕΤΟΣ
Αριάδνη Σέρρα Φυσικό ΑΠΘ aserra@physics.auth.gr Α ΕΤΟΣ
Νικόλαος Ζαχαράκης Φυσικό Παν. Ιωαννίνων nzachara@physics.auth.gr Α ΕΤΟΣ
Μάρκος Αράπχατζης Φυσικό ΑΠΘ marapcha@physics.auth.gr Α ΕΤΟΣ
Πέτρος Καϊόπουλος Χημικό ΑΠΘ pkaiopou@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κωνσταντίνος Ζορμπάς ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Δημήτριος Δουλιάκας Φυσικό ΑΠΘ ddouliak@physics.auth.gr Β ΕΤΟΣ
Σπυρίδων Τσιλογλανίδης Μηχανολόγων Μηχανικών - Uni. Liverpool stsilogl@physics.auth.gr Β ΕΤΟΣ
Μίλαν Τσομπάνογλου Φυσικό ΑΠΘ mtsompan@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Ελένη Τσεβρεντζή Φυσικό ΑΠΘ etsevren@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Ιωάννα Στοφορίδου Επιστήμης Υλικών – Παν. Ιωαννίνων istofori@physics.auth.gr Β ΕΤΟΣ
Νικόλαος Σιδηρόπουλος Φυσικό Παν. Ιωαννίνων niksidir@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Δημήτριος Σαπαλίδης Φυσικό ΑΠΘ dsapalid@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Ελένη Προύντζου Φυσικό ΑΠΘ elprount@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Ελένη Πετσάλη Φυσικό ΑΠΘ epetsali@physics.auth.gr Β ΕΤΟΣ
Βασίλειος Παυλίδης Φυσικό ΑΠΘ vaspavli@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Ιωάννης Μπούνας Φυσικό ΑΠΘ impounas@physics.auth.gr Β ΕΤΟΣ
Νικόλαος Κυριακόπουλος Φυσικό ΑΠΘ nikkyria@physics.auth.gr Β ΕΤΟΣ

Φίλτρο