ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ EMAIL ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Παπαναστασίου Κωνσταντίνος Φυσικό ΑΠΘ kpapan@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Πέτσι Σοφία Φυσικό ΑΠΘ spetsi@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Πετκάνη Ζωή Φυσικό ΑΠΘ zpetkani@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Πινακίδου Φανή Φυσικό ΑΠΘ fpina@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Πλιάτσικας Νικόλαος Επιστήμης Υλικών – Παν. Ιωαννίνων nipliats@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Παπατζήκα Σουλτάνα Φυσικό ΑΠΘ tpapat@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Παρασάκης Αθανάσιος Φυσικό ΑΠΘ aparasak@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Παπάζογλου Δέσποινα Φυσικό ΑΠΘ depapazo@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Παπάζογλου Παρασκευή Χημικό ΑΠΘ ppapazov@physics.auth.gr ΠΤΥΧΙΟ
Πάσχου Αμαλία-Μαρία Φυσικό ΑΠΘ paschou@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Παρασκευά Χρυσή Φυσικό ΑΠΘ cparas@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Πατσαμάνης Γεώργιος Φυσικό ΑΠΘ gpatsama@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Πατσιά Όλγα Φυσικό ΑΠΘ opatsia@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Πατσιαούρα Δήμητρα Φυσικό ΑΠΘ dpatsi@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Παυλοπούλου Ελένη Φυσικό ΑΠΘ epavl@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Παυλούδης Θεόδωρος Φυσικό ΑΠΘ tpavlo@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Περίσση Μαρία Φυσικό ΑΠΘ berissi@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Ψαρρά Νικολέτα Φυσικό ΑΠΘ npsarr@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Ράντη ‘Aννα Φυσικό ΑΠΘ aranti@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Ρούμελη Ελευθερία Φυσικό ΑΠΘ eroumeli@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Φίλτρο