ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ EMAIL ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Νικίδης Ευστράτιος Επιστήμης Υλικών – Παν. Ιωαννίνων enikidis@physics.auth.gr ΠΤΥΧΙΟ
Μιχτάρης Αρχοντίων Φυσικό ΑΠΘ amichtaris@physics.auth.gr ΠΤΥΧΙΟ
Μανωλούδης Πάυλος Φυσικό ΑΠΘ pmanolou@physics.auth.gr ΠΤΥΧΙΟ
Κωνσταντινίδης Παύλος Φυσικό ΑΠΘ pavkonst@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κυριακού-Τζιαμτζή Χριστίνα Φυσικό ΑΠΘ chkyriak@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κιούρα Στυλιανή Χημικό Παν. Ιωαννίνων skioura@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Καρρά Χριστίνα Φυσικό ΑΠΘ ckarra@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Γκέσιος Βασίλειος Φυσικό ΑΠΘ vgkesios@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Γαλίτη Αννα-Δανάη Φυσικό ΑΠΘ agaliti@physics.auth.gr ΠΤΥΧΙΟ
Γαλατιανός Αθανάσιος Επιστήμης Υλικών - Παν. Πατρών agalatia@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Ασημακίδου Θεοπούλα Επιστήμης Υλικών – Παν. Ιωαννίνων tasimaki@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Αφουξενίδης Δημήτριος Φυσικό ΑΠΘ dafou@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Ανσουριάν Αλεξία Φυσικό ΑΠΘ aanso@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Γεωργιά Λαμπρινή Φυσικό ΑΠΘ lampring@auth.gr ΠΤΥΧΙΟ

Φίλτρο