ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ EMAIL ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δελημήτης Ανδρέας Φυσικό ΑΠΘ andel@auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Δελλή Ευαγγελία Φυσικό ΑΠΘ evdelli@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Δέσσου Νικολία Φυσικό ΑΠΘ ndessou@physics.auth.gr ΠΤΥΧΙΟ
Δημητριάδης Σαράντης Φυσικό ΑΠΘ sardimit@physics.auth.gr ΠΤΥΧΙΟ
Διαμαντούδης Αλεξάνδρος Φυσικό ΑΠΘ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Δημητρακόπουλος Γεώργιος Φυσικό ΑΠΘ gdimi@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Παναγιωτακόπουλος Δημήτριος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - ΑΠΘ dimpanag@physics.auth.gr ΠΤΥΧΙΟ
Καρφαρίδης Δημήτριος Φυσικό ΑΠΘ dkarfari@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Δούκα Παναγιώτα Φυσικό ΑΠΘ pdouk@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Τσελίκας Δημήτριος Φυσικό ΑΠΘ dtselika@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Αρβανιτίδης Ιωάννης Φυσικό ΑΠΘ jarvan@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κυρίτση Κωνσταντίνα Φυσικό ΑΠΘ kyritsi@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κασσαβέτης Σπύρος Φυσικό ΑΠΘ skasa@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Παναγιωτάτος Γεράσιμος Φυσικό ΑΠΘ gpana@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Παπαγγελής Κωνσταντίνος Φυσικό ΑΠΘ kpapag@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κοντονασάκη Ελεάνα Οδοντιατρική - ΑΠΘ kont@dent.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Πέτσος Γεώργιος Φυσικό ΑΠΘ gpetsos@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Γκανάτσιου Αικατερίνη Φυσικό ΑΠΘ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Ηλιοπούλου Ελένη Φυσικό ΑΠΘ eiliopou@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κεχαγιάς Βασίλειος Φυσικό ΑΠΘ vkech@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Φίλτρο