ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ EMAIL ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κάμου Αικατερίνη Φυσικό ΑΠΘ akamou@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Καραγκιόζης Αγαπητός Επιστήμης Υλικών – Παν. Ιωαννίνων agkaragk@physics.auth.gr ΠΤΥΧΙΟ
Καραγιάννης Ιωάννης Φυσικό ΑΠΘ iokar@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Καρακώστας Ιωάννης Φυσικό ΑΠΘ ikarakos@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Καρακούσης Βασίλειος Φυσικό ΑΠΘ vkarak@physics.auth.gr ΠΤΥΧΙΟ
Καραμπέτη Κυριακή Φυσικό ΑΠΘ kkara@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Καραστεργίου Αλέξανδρος Φυσικό ΑΠΘ akaras@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Καραβασίλη Μαρία Επιστήμης Υλικών – Παν. Ιωαννίνων makarava@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Καρατζιώτης Αλέξανδρος Επιστήμης Υλικών – Παν. Ιωαννίνων alkaratz@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κατενίδης Βασίλειος Φυσικό ΑΠΘ bkate@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Καρυπίδης Χαράλαμπος Φυσικό ΑΠΘ hkari@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κατενίδου Περσεφόνη Φυσικό ΑΠΘ pkata@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κάβουρας Παναγιώτης Φυσικό ΑΠΘ pkavo@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κεκλίκογλου Παρασκευάς Φυσικό ΑΠΘ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Καζιάνης Λεωνίδας Φυσικό ΑΠΘ lkaziani@physics.auth.gr ΠΤΥΧΙΟ
Καζάκου Θεοδώρα Φυσικό ΑΠΘ tkaza@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κερασιώτης Ιορδάνης Φυσικό ΑΠΘ dkera@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κερέμη Υπαπαντή Φυσικό ΑΠΘ ykeremi@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
Κιοσέογλου Ιωσήφ Φυσικό ΑΠΘ matki010@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κίνης Αθανάσιος Φυσικό ΑΠΘ tkini@physics.auth.gr ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Φίλτρο