ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
2010

Μελέτη απολιθωμάτων με τεχνικές ακτινοβολίας Σύγχροτρον

Ζούγρου Ιωάννα-Μαρία Κατσικίνη Μ.
2012

Ανάπτυξη και Μελέτη Καταλυτών για την Αναμόρφωση Μεθανίου με Διοξείδιο του άνθρακα με την μέθοδο S.H.S.

Βαρίτης Σάββας Βεκίνης Γ.
2010

Μελέτη της κρυσταλλοποίησης του υλικού K2Sb8Se13 με τη βοήθεια της Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC)

Ανσουριάν Αλεξία Χρυσάφης Κ.
2007

Μελέτη κρυσταλλοποίησης και αποσύνθεσης των βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών

Αντωνιάδης Γεώργιος Χρυσάφης Κ.
2007

Ανάλυση ατελειών δομής σε ημιαγωγούς νιτριδίων

Καλεσάκη Ευτέρπη Κομνηνού Φ.
2007

Μελέτη και χαρακτηρισμός βιοϋλικών τροποποιημένων με νανοϋλικά

Γουδούρη Ουρανία-Μέντη Παρασκευόπουλος K.
2005

Μελέτη του βρόχου υστέρησης της μαγνήτισης σε εξαφερρίτη με υποκαταστάσεις La-Co

Σερλέτης Χρήστος Ευθυμιάδης Κ.
2009

Characterization of turquoise gemstone by thermoluminescence

Bhagawan Subedi Παρασκευόπουλος K.
2005

Παρασκευή βιογυαλιών με τη μέθοδο κολλοειδούς γέλης

Τσιτρούλη Δανάη Κόρδας Γ.
2007

Μελέτη με φασματοσκοπία Raman νανοσωλήνων άνθρακα υπό υψηλές πιέσεις

Ευθυμιόπουλος Ηλίας Βες Σ.
2005

Μελέτη της μικροδομής του GaSb με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης

Ζούλης Γεώργιος Πολυχρονιάδης Ε.
2003

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός διατεταγμένων μαγνητικών νανοδομών με κύριο συστατικό το Co

Συμεωνίδης Κωνσταντίνος Φλεβάρης Ν.
2003

Χαρακτηρισμός GaSb για θερμοφωτοβολταϊκά στοιχεία

Σακελλάρη Δέσποινα Πολυχρονιάδης Ε.
2004

Μελέτη μιγμάτων καλού-κακού αγωγού με μετρήσεις φασματοσκοπίας εμπέδησης

Τσορμπατζόγλου Ανδρέας Σαμαράς Ι.
2003

Μελέτη της κρυστάλλωσης των ομοπολυμερών PEN και PBN και των συμπολυμερών τους- Προσδιορισμός βαθμού κρυσταλλικότητας

Μουρδικούδης Στέφανος Στεργίου Α.
2005

Συγκριτική μελέτη με φυσικοχημικές μεθόδους,τοιχογραφιών σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία: το υπόστρωμα

Χασάπης Θωμάς Παρασκευόπουλος K.
2002

Ηλεκτροχημική παρασκευή και μελέτη του συστήματος LixAu

Τσιλίκα Ειρήνη Σαμαράς Ι., Κόκκου Σ
2001

Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός δομής μαγνητικών πολυστρωματικών υμενίων

Μάντζαρη Αλκυόνη Φλεβάρης Ν.
2002

Δομικός χαρακτηρισμός μαγνητικών πολυστρωματικών υμενίων και νέων υλικών νανοδιαστάσεων με τεχνικές μικροσκοπίας

Ανδρεάδου Αριάδνη Βουρουτζής Ν.
2003

Τροποποιημένα οδοντιατρικά υποστρώματα υπό διαφορετικές συνθήκες θερμικής επεξεργασίας

Χατζησταύρου Ξανθίππη Παρασκευόπουλος K.
>

Φίλτρο