ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
2000

Παρασκευή και κρυσταλλογραφική μελέτη υπεραγώγιμων υλικών του συστήματος Bi-Cu-Sr-Ca-O

Παπαδόπουλος-Εγγονόπουλος Βασίλειος Στεργίου Α.
2002

Μελέτη υλικών για θερμοηλεκτρικές εφαρμογές

Γραβαλίδης Χριστόφορος Χατζηκρανιώτης Ε.
2002

Μηχανικές Ιδιότητες Λεπτών Υμενίων: Επίδραση Υποστρώματος και Συσχέτιση με τα Νανοδομικά Χαρακτηριστικά τους

Κασσαβέτης Σπύρος Λογοθετίδης Σ.
2001

Μαγνητικός και Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός μαγνητικών πολυστρωματικών υμενίων

Παπαϊωάννου Ευάγγελος Φλεβάρης Ν.
2001

Xαρακτηρισμός Υμενίων SixNy και SixNyΟz με τεχνικές απορρόφησης ακτίνων-Χ

Πινακίδου Φανή Παλούρα Ε.
2002

Προβλήματα υλικών στη Θεωρία της Βαθμοελαστικότητας

Κοσμίδης Κοσμάς Αϋφαντής Η.
2000

Η τεχνική της Φασματοσκοπικής Ελλειψομετρίας Υπερύθρου με χρήση Μετασχηματισμών Fourier για τη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων λεπτών υμενίων

Λασκαράκης Αργύρης Λογοθετίδης Σ.
2000

Επεξεργασία και προσομοίωση εικόνων Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας διεπιφανειών ημιαγωγικών διατάξεων

Κιοσέογλου Ιωσήφ Κομνηνού Φ.
2000

Κατασκευή διόδων schottky και ετεροεπαφών υμενίων C τύπου αδάμαντα/Si και χαρακτηρισμός με ηλεκτρικές μετρήσεις και θόρυβο χαμηλών συχνοτήτων

Χαστάς Νίκος Δημητριάδης Χ.
1998

Θεωρία μη-κλασσικής επιφανειακής πυρηνοποίησης

Πέτσος Γεώργιος Πολάτογλου Χ.
2000

Φασματοσκοπία εμπέδησης για την μελέτη της ιοντικής αγωγιμότητας των Β-Φερριτών ως πιθανών αισθητήρων υγρασίας

Σαραφίδης Χαράλαμπος Καλογήρου Ο.
1999

Κατεργασία κόνεων προηγμένων υλικών

Κάβουρας Παναγιώτης Καρακώστας Θ.
1999

Ανάπτυξη και μελέτη οπτικών και μηχανικών ιδιοτήτων λεπτών υμενίων Νιτριδίου του Βορίου (ΒΝ)

Παναγιωτάτος Γεράσιμος Λογοθετίδης Σ.
1997

Μελέτη της μη γραμμικής Χαρακτηριστικής I-V της ετεροδομής α-Si/c-Si

Κυρίτση Κωνσταντίνα Αναγνωστόπουλος Α.
1998

Επίδραση του μεγέθους των κόκκων στην ανάλυση ποσοτικού προσδιορισμού υλικών με την μέθοδο XRF. Τρία παραδείγματα από την Τσιμεντοβιομηχανία

Βουρλιάς Γεώργιος Στεργιούδης Γ.
1998

Μελέτη ιδιοτήτων θερμοηλεκτρικών υλικών

Κυράτση Θεοδώρα Παρασκευόπουλος K.
<

Φίλτρο