Την Πέμπτη 14/7/2022, ώρα 09:30-11:30 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η παρουσίαση διπλωματικών εργασιών φοιτητών του ΠΜΣ, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Ανακοίνωση Διπλωματικών Ιουλίου 2022