Την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 , ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η παρουσίαση διπλωματικών εργασιών φοιτητών του ΠΜΣ, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Ανακοίνωση Διπλωματικών Ιουλίου 2021