Την Τρίτη 29/3/2022, ώρα 10:00-12:30 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η παρουσίαση διπλωματικών εργασιών φοιτητών του ΠΜΣ, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Ανακοίνωση Διπλωματικών Μαρτίου 2022