Την Παρασκευή 15/10/2021, ώρα 13:00-14:00 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη η παρουσίαση διπλωματικών εργασιών φοιτητών του ΠΜΣ, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Ανακοίνωση Διπλωματικών Οκτωβρίου 2021